อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

ข้อมูลการชำระเงิน

 

การชำระเงิน 
- โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
- มารับของที่หน้าร้านพร้อมชำระเงินสด 
- ส่งของพร้อมรับเงินสด (กรณีในเขตพื้นที่ขนส่ง)
งดรับเช็ค  รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เมื่อโอนเงินแล้วช่วยแจ้งให้ทางร้านทราบทางด้วยครับทาง โทรศัพท์,Fax หรือ E-mail แนบสลิปโอนเงินพร้อม
ใบสั่งซื้อและชื่อที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นาย สมโภช ชูวงศ์โกมล

115-2-68938-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

047-1-80261-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

167-3-02539-9

( กระแสรายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นาย สมโภช ชูวงศ์โกมล

115-2-68938-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

047-1-80261-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

167-3-02539-9

( กระแสรายวัน )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นาย สมโภช ชูวงศ์โกมล

115-2-68938-2

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

047-1-80261-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก. อ้อมใหญ่แมชชินเนอรี่

167-3-02539-9

( กระแสรายวัน )